INNOTECH - O NAS

Główną działalnością Innotechu jest generalna realizacja inwestycji, począwszy od audytów energetycznych, poprzez optymalizację rozwiązań technicznych, do kompletacji dostaw i nadzoru nad wykonawstwem  prac związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków oraz instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.

Posiadamy doświadczenie w realizacji złożonych projektów termomodernizacyjnych, budowie małych systemów OZE, jak również dużych farm fotowoltaicznych.

Realizujemy również kompleksowe inwestycje w budynkach sakralnych oraz objętych ochroną Konserwatora Zabytków.

Działając ponadto, na rzecz przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych form aktywności przy wykorzystaniu posiadanych zasobów, pomagamy przezwyciężać problemy prawne, gospodarcze i społeczne.

Nasi eksperci wspierają samorządy i przedsiębiorców w identyfikacji koniecznych działań i inwestycji, oraz doborze optymalnych rozwiązań technologicznych.

Aktywność Instytutu obejmuje również działalność dydaktyczną oraz różnorodne formy transferu wiedzy i doświadczeń, również pozagospodarczych, przy wykorzystaniu formy międzynarodowego partnerstwa samorządów.

dr inż. Artur Biernat

Prezes Zarządu

Tomasz Skierkowski

Koordynator Grup Technicznych

inż. Stanisław Lewandowski

Koordynator Serwisu Technicznego

Milena Szczycińska

Kierownik Biura Zarządu

m.szczycinska@inpg.pl
+48 506 791 286

Katarzyna Jóźwiak

Opiekun Klienta Biznesowego

k.jozwiak@inpg.pl
+48 785 944 339

INNOTECH
.... z myślą o czystej ENERGII

tel. +48 (22) 213 92 76
+48 506-791-286
sekretariat@inpg.pl