INSTALACJE PV DLA PRZEMYSŁU

Instalacje PV dla przemysłu to rozwiązania dla biznesu

Oferujemy kompleksową realizację instalacji PV przeznaczonych dla właścicieli zakładów przemysłowych. Na ceny energii nie masz wpływu ale może zmniejszyć autokonsumpcję energii elektrycznej poprzez instalację własnego źródła wytwarzania energii. Pozwoli to zmniejszyć koszty produkcji, pozostać konkurencyjnym i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne.

Na początku współpracy przeprowadzamy audyt, dzięki któremu poznajemy zapotrzebowanie energetyczne klienta oraz jesteśmy w stanie wycenić, ile będzie wynosić koszt instalacji fotowoltaicznej. Na tej podstawie opracowujemy projekt fotowoltaiki, a następnie realizujemy montaż paneli fotowoltaicznych. Wykorzystujemy do tego wyłącznie komponenty uznanych marek. Zapewniamy również serwis instalacji oraz merytoryczne wsparcie w staraniach o dofinansowanie fotowoltaiki.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy kompleksową obsługę obejmującą wszystkie etapy Państwa inwestycji:

 1. Faza przygotowawcza:
 • Bezpłatną doradztwo i analizę opłacalności inwestycji
 • Spersonalizowaną ofertę
 • Pomoc w pozyskaniu korzystnego finansowania zewnętrznego
 • Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Przygotowanie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci
 • Dokumentacja projektowa (również w formule zaprojektuj i wybuduj)

2. Faza realizacji inwestycji:

 • Materiały i podzespoły renomowanych światowych producentów, w tym panele PV z listy TIER 1
 • Montaż instalacji wraz ze zgłoszeniem do Zakładu Energetycznego
 • Nadzór wykwalifikowanych inspektorów nadzoru
 • Niezbędne uzgodnienia z OSD w celu podpisania umowy na budowę przyłącza
 • Niezbędne uzgodnienia umowy na sprzedaż energii, ze Spółką obrotu energią
 • Uzyskanie promesy koncesji
 • Kompleksowe wykonawstwo – prace ziemne, montaż konstrukcji, instalacje DC, instalacje AC,  instalacja transformatora SN, telemetria
 • Monitorowanie prac : przygotowania projektu na podstawie wydanych  warunków przyłączenia; budowy przyłącza do miejsca styku z instalacją fotowoltaiczną; końcowego odbioru przez OSD

  INNOTECH
  .... z myślą o czystej ENERGII

  tel. +48 (22) 213 92 76
  +48 506-791-286
  sekretariat@inpg.pl