Zaznacz stronę

Instalacje PV dla przemysłu

Instalacje PV dla przemysłu to rozwiązania dla biznesu

Oferujemy kompleksową realizację instalacji PV przeznaczonych dla właścicieli zakładów przemysłowych. Na ceny energii nie masz wpływu ale może zmniejszyć autokonsumpcję energii elektrycznej poprzez instalację własnego źródła wytwarzania energii. Pozwoli to zmniejszyć koszty produkcji, pozostać konkurencyjnym i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne.

Na początku współpracy przeprowadzamy audyt, dzięki któremu poznajemy zapotrzebowanie energetyczne klienta oraz jesteśmy w stanie wycenić, ile będzie wynosić koszt instalacji fotowoltaicznej. Na tej podstawie opracowujemy projekt fotowoltaiki, a następnie realizujemy montaż paneli fotowoltaicznych. Wykorzystujemy do tego wyłącznie komponenty uznanych marek. Zapewniamy również serwis instalacji oraz merytoryczne wsparcie w staraniach o dofinansowanie fotowoltaiki.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy kompleksową obsługę obejmującą wszystkie etapy Państwa inwestycji:

  1. Faza przygotowawcza:

  • Bezpłatną doradztwo i analizę opłacalności inwestycji
  • Spersonalizowaną ofertę
  • Pomoc w pozyskaniu korzystnego finansowania zewnętrznego
  • Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • Przygotowanie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci
  • Dokumentacja projektowa (również w formule zaprojektuj i wybuduj)

  2. Faza realizacji inwestycji:

  • Materiały i podzespoły renomowanych światowych producentów, w tym panele PV z listy TIER 1
  • Montaż instalacji wraz ze zgłoszeniem do Zakładu Energetycznego
  • Nadzór wykwalifikowanych inspektorów nadzoru
  • Niezbędne uzgodnienia z OSD w celu podpisania umowy na budowę przyłącza
  • Niezbędne uzgodnienia umowy na sprzedaż energii, ze Spółką obrotu energią
  • Uzyskanie promesy koncesji
  • Kompleksowe wykonawstwo – prace ziemne, montaż konstrukcji, instalacje DC, instalacje AC,  instalacja transformatora SN, telemetria
  • Monitorowanie prac : przygotowania projektu na podstawie wydanych  warunków przyłączenia; budowy przyłącza do miejsca styku z instalacją fotowoltaiczną; końcowego odbioru przez OSD

  Audyty

  Innotech przeprowadzi audyt energetyczny Twoich potrzeb oraz przedstawi ofertę dostosowaną do Twoich oczekiwań.

  Wsparcie

  Innotech oferuje wsparcie merytoryczne w przygotowaniu projektu instalacji fotowoltaicznej, uzyskaniu pozowleń do jej wykonania.

  Dotacje i finansowanie

  Innotech oferuje również wsparcie w pozyskaniu finansowania planowanego do wykonania projektu fotowoltaicznego.

  Działamy kompleksowo od projektu do realizacji również jako Podwykonawca Farm PV 

   • Wykonamy koncepcję inwestycji wraz z analizą energetyczną i ekonomiczną.
   • Przygotujemy wnioski o wydanie decyzji środowiskowej oraz o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkach przyłączeniowych,
   • Opracujemy projekt budowlany, będący podstawą do wydania stosownych decyzji administracyjnych,
   • Pomożemy w doborze optymalnego montażu finansowego inwestycji,
   • Profesjonalnie i terminowo zrealizujemy inwestycję. Posiadamy własny transport, sprzęt budowlany, ekipy wykonawcze i – co najważniejsze – duże doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych,
   • Wspieramy naszych partnerów nie tylko na etapie projektowania i budowy instalacji ale również świadczymy usługi monitorowania i czyszczenia farm PV.

  Innotech

  Dostarczamy darmową energię ze słońca

  Strona głównaKontakt