Slide 1
INNOTECH
Efektywność energetyczna
Image is not available

Fotowoltaika - 4045, 94 kWp
System Zarządzania Energią BMS - 34 instalacji
Oświetlenie - 3742 źródeł światła
Pompy ciepła - 294 kWt

Slide 1
Farmy fotowoltaiczne
Image is not available

Kompleksowa realizacja farm fotowoltaicznych pod klucz, jako generalny wykonawca lub inwestor zastępczy.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

NASZA MISJA

Naszą misją jest szerzenie świadomości w dziedzinie ekologii, poprzez wdrażanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w zakresie odnawialnych źródeł energii, wytwarzających darmową i czystą energię zarówno elektryczną jak i cieplną, oraz poprzez wdrażanie efektywności energetycznej, zapewniającej w połączeniu z OZE pasywność i bez emisyjność budynków: domu, firmy, szkoły i innych obiektów.

Działania te, przyczyniają się do poszanowania środowiska, tak naszego najbliższego otoczenia w którym żyjemy, jak i globalnie do ochrony Ziemi, jako naszego wspólnego Domu. W naszej pracy dobro naszych Klientów, jest naszym najwyższym nakazem, a Ich satysfakcja naszą największą nagrodą.

b

Fotowoltaika

Instalacja fotowoltaiczna to korzyść dla Ciebie, Twoich rachunków oraz środowiska naturalnego. Inwestując w panele słoneczne stajesz się niezależny od rosnących cen prądu.

Q

Pompy ciepła

Pompa ciepła jest ekologicznym urządzeniem grzewczym, które w dobie dbałości o środowisko naturalne oraz nieustannie wzrastające ceny paliw, pozwala wykorzystać energię cieplną zgromadzoną pochodzącą z natury.

Oświetlenie

Oświetlenie LED jest przyjazne dla środowiska, dzięki zredukowanej nawet do 80% emisji CO2, a nie stosowanie w nich rtęci ogranicza promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone.

Termomodernizacja

Większość Polaków żyje i pracuje w niedostatecznie zaizolowanych budynkach. Szacuje się, że problem ten dotyczy 72% jednorodzinnych domów mieszkalnych (ok. 3, 6 mln), połowy budynków wielorodzinnych i ok.70% budynków niemieszkalnych.

Systemy zarządzania energią

dają możliwość monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i systemami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu. Są one ważnym elementem inteligentnego budownictwa.

Główną działalnością Innotechu jest realizacja inwestycji. Przeprowadzamy audyty energetyczne, poprzez optymalizację rozwiązań technicznych do kompletacji dostaw i nadzoru nad wykonawstwem prac związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków oraz instalacją Odnawialnych Źródeł Energii.

Audyt energetyczny

ma na celu zidentyfikowanie możliwości wdrożenia działań prowadzących do ograniczenia zużycia energii pierwotnej poprzez podniesienie sprawności w wykorzystaniu ciepła, chłodu, energii elektrycznej jak i redukcję strat wynikających z wysokiej przenikalności cieplnej ścian, okien, drzwi i stropów.

b

Audyt fotowoltaiczny

ma na celu dobór optymalnego systemu fotowoltaicznego o niezbędnej efektywności zasilenia energią elektryczną wszystkich urządzeń znajdujących w danym obiekcie, dane o zużyciu energii pozyskuje się z dotychczasowych rachunków energetycznych, jak również z danych zawartych w audycie energetycznym.

Audyt oświetleniowy

polega na dokonaniu inwentaryzacji istniejącego oświetlenia w obiekcie, porównanie efektywności istniejącego systemu oświetlenia z aktualnie obowiązującymi normami i na tej podstawie zaprojektowaniu energooszczędnego oświetlenia o odpowiedniej temperaturze barw sterowanego automatyką budynkową.

WSPÓŁPRACUJEMY MIĘDZY INNYMI Z…

INNOTECH
.... z myślą o czystej ENERGII

tel. +48 (22) 213 92 76
+48 506-791-286
sekretariat@inpg.pl