Elektrownie
i farmy fotowoltaiczne

Zakres wsparcia:

Faza wstępna:

 • Analiza możliwości budowy elektrowni we wskazanej lokalizacji;
 • Wstępna analiza mocy elektrowni możliwej do wybudowania
  (na podstawie mapy);
 • Wstępna analiza opłacalności inwestycji;
 • Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;
 • Przygotowanie wniosku o wydanie warunków przyłączenia;
 • Przygotowanie projektu budowlanego elektrowni (w formule zaprojektuj i wybuduj).

Wniosek o dofinansowanie inwestycji:

 • opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie inwestycji wraz z biznesplanem / studium wykonalności oraz wymaganymi załącznikami w ramach programów dotacyjnych NFOŚiGW / WFOŚiGW.

Faza realizacji:

 • niezbędne uzgodnienia z OSD w celu podpisania umowy na budowę przyłącza;
 • niezbędne uzgodnienia umowy na sprzedaż energii, ze Spółką obrotu energią;
 • uzyskanie promesy koncesji;
 • kompleksowe wykonawstwo – prace ziemne, montaż konstrukcji, instalacje DC, instalacje AC, instalacja transformatora SN, telemetria;
 • monitorowanie prac:
  a) przygotowania projektu na podstawie wydanych warunków przyłączenia,
  b) budowy przyłącza do miejsca styku z instalacją fotowoltaiczną,
  c) końcowego odbioru przez operatora systemu dystrybucyjnego,
 • przygotowanie wniosków o płatność oraz sprawozdań z realizacji projektu wymaganych przy rozliczeniu dotacji.

  3 kroki do posiadania Twojej własnej, elektrowni lub farmy PV

  1. Darmowa konsultacja

  Wypełniasz formularz kontaktowy na naszej stronie lub kontaktujesz się z nami telefonicznie. Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji (takich jak lokalizacja instalacji czy Twoje zapotrzebowanie na energię), przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę oraz szacunki przyszłych oszczędności, a także zaproponujemy odpowiedni dla Ciebie program dofinansowania.

  2. Projekt

  Grupa wykwalifikowanych pracowników stworzy projekt instalacji fotowoltaicznej dopasowany do Twoich potrzeb. W tym czasie nasz Dział Obsługi Klienta zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi z wybranym przez Ciebie programem dofinansowań, aby dostarczyć Ci gotowy pakiet dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku.

  3. Odbiór i uruchomienie instalacji

  Kiedy instalacja jest gotowa, dokonujemy jej odbioru i zajmujemy się wykonaniem pozostałej dokumentacji, niezbędnej by podłączyć instalację do sieci energetycznej. Ty korzystasz z czystej energii produkowanej przez Twoją własną elektrownię lub farmę PV i cieszysz się ze swoich oszczędności.

  Projekty fotowoltaiczne zrealizowane przez Innotech

  Najnowsza realizowana przez Innotech inwestycja,
  farma fotowoltaiczna 877,80 kWp w lokalizoacji Nowa Biała

  Farma fotowoltaiczna 3,2 MWp

  Inwestycja – instalacja fotowoltaiczna o mocy 0,5 MWp

  Inwestycja – instalacja fotowoltaiczna o mocy 0,668 MWp

  Zrealizowana przez nas farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW

  Zakład Produkcyjny w Kobiernikach – Farma 1 MW

  Zakłady Mięsne, Północne Mazowsze – Farma 0,5 MW

  Instalacja fotowoltaiczna o mocy 150 kW w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

  Instalacja fotowoltaiczna o mocy 80 kWh

  Instalacje fotowoltaiczne gruntowe

  Przydomowe instalacje fotowoltaiczne

  Innotech

  Dostarczamy darmową energię ze słońca

  Strona głównaKontakt
  Portal z plikami cookie
  Portal z plikami cookie