INNOTECH - TERMOMODERNIZACJA

Zaledwie 1% wszystkich budynków w Polsce można uznać za energooszczędne.

Większość Polaków żyje i pracuje w niedostatecznie zaizolowanych budynkach. Szacuje się, że problem ten dotyczy 72% jednorodzinnych domów mieszkalnych (ok. 3, 6 mln), połowy budynków wielorodzinnych i ok.70% budynków niemieszkalnych.

Sytuacja ta sprawia, że potrzeba działań termomodernizacyjnych jest ogromna.

Projekt

Zakres dokumentacji, którą wykonujemy w ramach przygotowania kompleksowego projektu termomodernizacji:

 1. Dokumentacja inwentaryzacji budynku (rzuty poziome , pionowe elewacji zewnętrznej i pomieszczeń wewnętrznych).
 2. Audyt energetyczny budynku.
 3. Audyt oświetleniowy/fotometryczny.
 4. Audyt instalacji PV.
 5. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku (na podstawie poz. 1-4).
 6. Dokumentacja projektowa poszczególnych branż (budowlana, elektryczna, teletechniczna, ppoż., wodkan, co, cwu) (na podstawie poz. 1-5).
 7. Kosztorysy inwestorskie poszczególnych branż (na podstawie poz. 6).
 8. Studium wykonalności projektu (na podstawie poz. 1-7).

Wykonawstwo

Zakres wykonywanych prac przy kompleksowej termomodernizacji:

 1. Ściany zewnętrzne
 • ocieplanie ścian zewnętrznych;
 • usuwanie wilgoci oraz przyczyn jej powstawania.
 1. Ściany wewnętrzne
 • ocieplanie ścian wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, klatkami schodowymi.
 1. Stropy
 • ocieplanie dachu i stropodachu;
 • ocieplanie podłogi i stropów na gruncie;
 • prace remontowe związane z poszyciem dachu, w przypadku wykonywania prac mających na celu ocieplenie dachu.
 1. Stolarka okienna i drzwiowa, przegrody przezroczyste
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
 • modernizacja starych okien i drzwi;
 • wymiana pozostałych przegród przezroczystych (fasady przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe).
 1. Wymiana oświetlenia na energooszczędne
 • wymiana źródeł światła
 • wymiana i montaż tablic rozdzielczych;
 • zastosowanie i montaż układów automatyki sterowniczej, w tym zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • wymiana instalacji elektrycznej;
 • wymiana źródeł światła zewnętrznego budynku (zewnętrznego oświetlenia budynku).
 1. Przebudowa/modernizacja systemów grzewczych (instalacji centralnego ogrzewania, montaż bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła)
 • wymiana instalacji (w tym modernizacja polegająca na zmianie układu zasilania i dystrybucji ciepła, rurociągów i grzejników, z uwzględnieniem zmiany grzejników na bardziej efektywne energetycznie);
 • instalacja urządzeń OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, zastępująca w całości lub częściowe dotychczasowe źródło ciepła.
 1. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
 • wymiana rurociągów i izolacji;
 • wymiana / zastosowanie izolacji termicznej przewodów instalacji c.w.u.;
 • wyposażenie instalacji w system cyrkulacji c.w.u.;
 • zastosowanie sterowania czasowego c.w.u.,
 • zastosowanie armatury regulacyjnej w instalacji c.w.u.;
 • wymiana / zastosowanie zbiorników c.w.u. oraz ich izolacja;
 • montaż / modernizacja / wymiana węzłów cieplnych dla potrzeb c.w.u..
 1. Montaż/modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewnej;
 • zastosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej;
 • zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej;
 • zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła;
 • zastosowanie klimatyzacji, w tym również z wykorzystaniem OZE i (mikro) trigeneracji.
 1. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii
 • Systemy fotowoltaiczne – mono lub polikrystaliczne, wykonane w technologii naziemnej, dachowej lub w postaci wiat garażowych
 • Pompy ciepła – pompy powietrzne oraz gruntowe (w przypadku większych mocy)

INNOTECH
.... z myślą o czystej ENERGII

tel. +48 (22) 213 92 76
+48 506-791-286
sekretariat@inpg.pl