PRÓBY WYRYWANIA KONSTRUKCJI PV

Testy wyrywania konstrukcji PV – kluczowe a niedoceniane!

W przypadku budowy farm fotowoltaicznych, bądź też przemysłowych instalacji PV, których koszt z reguły liczony jest w milionach złotych, zasada powinna być jedna inwestujemy wyłącznie w sprawdzone i solidne zestawy produktów, zapewniające odpowiednią jakość oraz bezobsługowe wieloletnie użytkowanie. Kwestią, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę, jest procedura prawidłowego doboru i montażu gruntowych konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, a uszczegóławiając testy wyrywania konstrukcji PV.

Znaczna część inwestorów przy doborze konstrukcji bazuje wyłącznie na badaniach geotechnicznych podłoża gruntowego, które ukazują jedynie warstwy gleby, stopień ich zagęszczenia lub stopień plastyczności oraz poziom występowania wód gruntowych.

Takie dane obrazują doskonale zmienność gruntów w granicach inwestycji, ale nie gwarantują prawidłowego określenia głębokości posadowienia słupów konstrukcyjnych. Tylko przeprowadzone próby wyrywania w połączeniu z analizą badań geotechnicznych ukazują pełne dane potrzebne do odpowiedniego doboru konstrukcji.

Sam proces prób kafarowych polega na wykonaniu szeregu pomiarów za pomocą kafara oraz elektronicznej wagi (zamontowanej pomiędzy młotem kafara a pogrążonym w gruncie palem). Mierzone są siły na głowicy profilu podczas próby wyrwania go z gruntu. Otrzymane podczas testów wyrywania profili wyniki pozwalają na ustalenie optymalnej długości profili stanowiących posadowienie farmy fotowoltaicznej.

W przypadku firmy INNOTECH badania nośności profili na wyrywanie wykonywane są za pomocą nowoczesnego samojezdnego kafara BIPROMASZ KB-4G, wyposażonego w inklinometr oraz wagę hakową fińskiej firmy Tamtron Oy. Całość procedury analitycznej podsumowana jest w raporcie powykonawczym podpisanym przez osoby z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi, co gwarantuje posadowienie konstrukcji zgodnie ze sztuką budowlaną.

Otrzymane podczas testów wyrywania profili wyniki pozwalają na ustalenie prawidłowej długości profili stanowiących posadowienie farmy fotowoltaicznej w poszczególnych miejscach terenu inwestycyjnego, optymalizując koszty materiału.

Dane zawarte w raporcie są niezbędne do otrzymania gwarancji na konstrukcję PV oraz do ubezpieczenia inwestycji.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji: mail: sekretariat@inpg.pl

tel. +48 506 791 286.

https://inpg.pl/

INNOTECH
.... z myślą o czystej ENERGII

tel. +48 (22) 213 92 76
+48 506-791-286
sekretariat@inpg.pl