INNOTECH - POMPY CIEPŁA

Pompy ciepła

Pompa ciepła jest ekologicznym urządzeniem grzewczym, które w dobie dbałości o środowisko naturalne oraz nieustannie wzrastające ceny paliw, pozwala wykorzystać energię cieplną, pochodzącą z natury.

Niewątpliwą zaletą pompy ciepła są niskie koszty eksploatacji. Ponadto ważne są również aspekty ekologiczne. Pompa ciepła nie emituje spalin ani tez nie wymaga dowozu opału i ew. wywozu produktów spalania, nie zanieczyszcza więc środowiska.

 

Instalacja pompy ciepła odznacza się wysoką sprawnością energetyczną, ponieważ wytwarza więcej energii cieplnej, niż zużywa energii elektrycznej.

 

Pompa ciepła pobiera z otoczenia- gruntu, wody, powietrza- zmagazynowane ciepło słoneczne i oddaje je w formie energii cieplnej, która może służyć do ogrzewania wody lub ogrzewania pomieszczeń, a także do obu tych celów jednocześnie. Pompa czerpie ciepło ze źródeł o temperaturze niższej niż temperatura w pomieszczeniach lub temperatura ogrzewanej wody. Proces taki kojarzy się z pompowaniem ciepła z dołu do góry. Od niższej do wyższej temperatury.

Jest to najtańsze w eksploatacji źródło ciepła – urządzenie grzewcze. Idealnie współpracuje z systemami fotowoltaicznymi.

Energia wytworzona i zgromadzona może służyć do rezerwowego zasilania elektrycznych  elementów pompy w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Analizując energetyczna efektywność pompy ciepła, trzeba porównywać skumulowane zużycie energii pierwotnej w pompie ciepła ze skumulowanym zużyciem energii w urządzeniu grzejnym, które ono zastępuje. Nowoczesne pompy ciepła znakomicie sprawdzają się w ogrzewaniu pomieszczeń za pomocą instalacji grzewczej podłogowej, jak również tradycyjnej naściennej. Każda pompa służąca do ogrzewania pomieszczeń powinna współpracować ze wspomagającym źródłem energii cieplnej włączającym się w przypadku wystąpienia większych spadków temperatury zewnętrznej. Mogą to być grzejniki elektryczne lub piec gazowy, olejowy lub opalany węglem.

Tryb pracy pompy ciepła ma znaczący wpływ na efektywność instalacji:

 

 

monowalentny

tylko pompa ciepła- polecany jest przy wykorzystywaniu ciepła gruntu i wody gruntowej

monoenergetyczny

pompa ciepła jest wspomagana w szczególnie zimne dni przez grzałkę elektryczną- polecany jest przy wykorzystywaniu powietrza jako dolnego źródła ciepła

 

 

biwalentny

oprócz pompy ciepła w instalacji działa drugie źródło ciepła, np. kocioł co lub kolektor słoneczny- w bardzo chłodne dni oba źródła ciepła pracują razem- polecany jest przy modernizacji istniejących instalacji grzewczych.

Decyzję o instalacji pompy ciepła w nowym budynku należy podjąć już w fazie projektowania, w trakcie sporządzania projektu budowlanego.

Pompy ciepła wraz z instalacjami do pozyskiwania ciepła niskotemperaturowego są urządzeniami stosunkowo drogimi, dlatego decyzja o ich zastosowaniu powinna być poprzedzona wnikliwą analizą uwzględniającą wszelkie uwarunkowania, zarówno energetyczne jak i środowiskowe.

Do podstawowych elementów tej analizy można zaliczyć:

– izolacyjność cieplną ogrzewanego obiektu;

– warunki lokalne i środowiskowe w aspekcie wyboru źródła ciepła niskotemperaturowego

– warunki energetyczne- obecne i perspektywiczne: dostępność i ceny nośników ciepła

– możliwość uzyskania zwolnień podatkowych lub niskooprocentowanych kredytów preferencyjnych ze względu na proekologiczny charakter inwestycji.

.

Zakres wsparcia, który zapewniamy:

dobór optymalnego rozwiązania;

projekt/uzgodnienia;

wykonawstwo;

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

INNOTECH
.... z myślą o czystej ENERGII

tel. +48 (22) 213 92 76
+48 506-791-286
sekretariat@inpg.pl