Energetyka zawodowa

Świadczymy kompleksowe usługi  w zakresie doradztwa, projektowania i wykonawstwa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia (nN, SN) dla Energetyki zawodowej na terenie działania Spółki Energa Operator, w szczególności na północno-zachodnim Mazowszu.

Zakres prac:

  • budowa, remonty i modernizacje stacji i rozdzielni SN i nN;
  • budowa linii kablowych oraz napowietrznych SN i nN;
  • projektowanie i uruchamianie systemów telemechaniki w stacjach transformatorowych;
  • prace kontrolno-pomiarowe;
  • doradztwo w zakresie uzyskania warunków zasilania oraz przyłączenia do sieci OSD;
  • budowa i modernizacja linii oświetlenia zewnętrznego;
  • budowa i modernizacja traktów światłowodowych;
  • roboty budowlane w zakresie budowy / remontów budynków stacyjnych;
  • kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z drogami wewnętrznymi i ogrodzeniem.

Innotech

Dostarczamy darmową energię ze słońca

Strona głównaKontakt
Portal z plikami cookie
Portal z plikami cookie