INNOTECH - AKTUALNOŚCI

Co to jest i na czym polega termomodernizacja budynku?

Maj 10, 2020

W dzisiejszych czasach, grono ludzi, którzy starają się żyć w zgodzie z ekologią na szczęście poszerza się, choć przyznajmy sobie szczerze – wciąż jesteśmy na początku drogi. Jeśli jednak rzeczywiście zależy nam na środowisku naturalnym, musimy działać. Najlepiej zacząć od własnego domu. Okazuje się bowiem, że jedynie 1% wszystkich budynków w naszym kraju można uznać za energooszczędne, w tym zaledwie 28% domów jednorodzinnych i 50% wielorodzinnych. Czas to zmienić! Co możemy z tym zrobić? Jak przysłużyć się naszej planecie, a jednocześnie podreperować własny budżet? Odpowiedzią jest termomodernizacja obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, miejsc pracy itd. Co to jest termomodernizacja i na czym polega termomodernizacja budynku? Jakie elementy obejmują prace termomodernizacyjne?

Co to jest termomodernizacja?

Co to jest termomodernizacja? Otóż, jest to przedsięwzięcie mające na celu zminimalizowanie zapotrzebowania istniejących już budynków na energię. Termomodernizacja jest więc usługą skierowaną przede wszystkim do właścicieli/zarządców różnego rodzaju obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, miejsc pracy itd., które przez wzgląd na swój wiek oraz stan techniczny odbiegający od współczesnych norm wymagają dostosowania do obowiązujących kryteriów. W większości przypadków są to budynki kilkudziesięcioletnie, ale też kilkunastoletnie, budowane za czasów, gdy przepisy nie były aż tak rygorystyczne, ponieważ nie przywiązywano wagi do kwestii energooszczędności, ekologii, a co za tym idzie jakości instalacji. Wobec tego, na czym polega termomodernizacja budynku?

Na czym polega termomodernizacja budynku?

Chcąc zrozumieć czym jest termomodernizacja niestety nie wystarczy poznać definicji będącej odpowiedzią na pytanie co to jest termomodernizacja. Trzeba jeszcze wiedzieć na czym polega termomodernizacja budynku. Kompleksowa usługa termomodernizacyjna składa się z dwóch podstawowych etapów, a mianowicie audytu, tj. przygotowania dokumentacji podsumowującej analizę obecnego stanu budynku oraz wykonawstwa. W zależności od wieku oraz stanu technicznego zakres prac termomodernizacyjnych może być różny.

Prace termomodernizacyjne.

Co to jest termomodernizacji oraz na czym polega termomodernizacja? To, czym jest termomodernizacja prawdopodobnie najlepiej obrazują prace termomodernizacyjne przeprowadzane w ramach projektu. Jeśli chodzi o pierwszy etap, czyli dokumentację, składa się na niego przygotowanie: dokumentacji inwentaryzacji budynku (rzutów poziomych i pionowych, zarówno ścian wewnątrz, jak i zewnątrz budynku), audytu energetycznego, oświetleniowego/fotometrycznego, instalacji PV, projektu charakterystyki energetycznej, dokumentacji projektowej poszczególnych branż (budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej, ppoż., wodkan, co, cwu), kosztorysu inwestorskiego poszczególnych branż, studium wykonalności projektu. Drugi etap, czyli wykonawstwo obejmuje (oczywiście w zależności od indywidualnych potrzeb) modernizację: ścian wewnętrznych i zewnętrznych, stropów, stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia, systemu grzewczego, ciepłej wody użytkowej. Poza tym, możliwy jest montaż wentylacji i klimatyzacji oraz Odnawialnych Źródeł Energii (fotowoltaika, pompy ciepła).